Mentalisaatio ihmissuhteissa -kortit

Nina Alfthan ja Nina Pyykkönen

Mentalisaatio ihmissuhteissa -kortit

€58.00

Ilmestyy elokuussa 2024

Mentalisaatiolla tarkoitetaan kykyä hahmottaa mielen aktiivista toimintaa itsessä ja toisissa ihmisissä. Se on pyrkimystä nähdä päälle päin näkyvän käyttäytymisen taakse ja pohtia, minkälaisia mielen tiloja käyttäytymisen takana on. Mentalisaatio on avain sen ymmärtämiseen, millaiset ajatukset, toiveet, pelot, uskomukset tai kokemukset motivoivat omaa ja toisen käyttäytymistä. Tavoitteena on vähentää toiseen kohdistuvia väärintulkintoja.

Mentalisaatio ihmissuhteissa -kortit syntyivät kahden psykoterapeutin onnekkaasta kohtaamisesta: Nina Pyykkönen oli jo pidempään etsinyt kuvittajaa mentalisaatiokorteille, mutta aihetta syvällisesti tavoittavaa kuvittajaa oli vaikea löytää. Nina Alfthan taas oli alkanut tehdä kuvia psykoterapia-asiakkaiden kuvaamista suhdetilanteista ja pohtinut kuvien käyttöä laajemminkin tavoittamaan tunnekokemusten ei-sanallista ulottuvuutta.

Kortit ovat oivallinen apuväline yhteyksien ja ymmärryksen luomisessa ihmisten välille – erityisesti silloin, kun yhteys on syystä tai toisesta katkennut. Ne soveltuvat erityisen hyvin työvälineeksi eri-ikäisten psykoterapiaan, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville, varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja oppilashuoltoon.

Laatikossa on 58 korttia.